CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Găng tay RABS và găng tay tủ cách ly

New isolator & rabs catalogue

Được phê duyệt sử dụng trong một số cơ sở sản xuất thuốc tiêm và cơ sở nghiên cứu và phát triển uy tín nhất trên thế giới, găng tay RABS và găng tay tủ cách ly dược phẩm của Ansell được xử lý và đóng gói trong phòng sạch, được chứng nhận vô khuẩn và có đủ kích cỡ.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Các chứng nhận

Tìm kiếm và tải xuống Chứng nhận bức xạ (CoI), Chứng nhận xử lý (CoP) sản phẩm BioClean vô khuẩn, hoặc Chứng nhận tuân thủ (CoC) hoặc Chứng nhận phân tích (CoA)
Tìm kiếm Chứng nhận

Nếu bạn đang tìm chứng nhận chất lượng sản phẩm nhãn hiệu Ansell khác ngoài BioClean hoặc Microflex thì bạn có thể tìm kiếm tại đây.
Tìm kiếm Chứng nhận

Nguồn lực

Câu hỏi thường gặp