CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Theo luật nhân quyền quốc tế, tiêu chuẩn lao động, luật pháp quốc gia và các giá trị của Ansell, chúng tôi ủng hộ và tôn trọng các quyền của nhân viên cũng như cộng đồng của mình tại 55 quốc gia mà chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi nỗ lực không ngừng nhằm duy trì hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đẳng cấp thế giới, giúp các đồng nghiệp của mình luôn an toàn khi làm việc, dù đó là cơ sở sản xuất ở Malaysia, văn phòng ở Bỉ hay nhà kho ở Hoa Kỳ. Là một công ty chuyên về an toàn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người chăm sóc mình - từ những đồng nghiệp quý giá cho đến các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; từ khách hàng cho đến các cộng đồng ở những nơi mà chúng tôi đang hoạt động kinh doanh.

Các mục tiêu Nhân quyền

An toàn nơi làm việc

Duy trì tỷ lệ tai nạn thấp nhất trong ngành, với tỷ lệ chấn thương gây mất thời gian (LTI) và thương tích khi điều trị y tế (MTI) liên tục giảm qua từng năm.

Đa Dạng Giới

Đạt mức 30% nữ giới ở cấp Giám đốc trở lên và 40% từ cấp Quản lý cho đến Phó Giám đốc và 50% nữ giới ở cấp Hội đồng Quản trị vào cuối năm tài chính 2020.

Sự tham gia của người lao động

Đảm bảo rằng điểm số tương tác của nhân viên Ansell tiệm cận mức tốt nhất trong các cấp độ cùng loại trên toàn cầu vào cuối năm 2025.

Các nhà cung cấp

Hợp tác với 10 nhà cung cấp hàng đầu trên toàn thế giới trong việc tuân thủ 100% cam kết hoàn thành quá trình tự đánh giá CSR được tiêu chuẩn hóa vào cuối năm tài chính 2025.

Câu chuyện phát triển bền vững