CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Tại Ansell, chúng tôi tiếp tục hành trình trở thành một công ty thân thiện hơn với môi trường khi cải thiện các tiêu chuẩn quản lý môi trường và giảm thiểu dấu chân carbon của mình. Trong cam kết giảm thiểu tác động đến khí hậu, chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu có thể đạt được, trong nhiều năm, về giảm phát thải khí nhà kính, nước, năng lượng và rác thải. Khi tiến bước trên hành trình bền vững của mình, chúng tôi được thúc đẩy bởi sự tham gia của các đồng nghiệp, các quan hệ đối tác chiến lược, đổi mới công nghệ và những tiến bộ trong vận hành; và chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ ổn định để tiến tới những mục tiêu này.

Mục tiêu về môi trường

Phát thải khí nhà kính

Đến cuối năm tài chính 2025, 25% lượng phát thải trong Phạm vi 1 (trực tiếp) và Phạm vi 2 (gián tiếp) tính theo tấn CO2 tương đương/triệu đô giá trị sản xuất, thấp hơn mức cơ sở của năm tài chính 2016.

Năng lượng

Không ngừng cải tiến và giảm chi phí năng lượng.

Nước

Đến cuối năm tài chính 2025, giảm 15% mức sử dụng nước, tính theo m3/tấn nguyên liệu thô, thấp hơn mức cơ sở của năm tài chính 2016.

Rác thải

Mức cơ sở đã được thiết lập vào năm tài chính 2019.

Câu chuyện phát triển bền vững

Tháng Hai 27, 2020 Environment

GROUNDBREAKING CEREMONY MARKS CONSTRUCTION START OF PROJECT TOPAZ

2019 marked an important new chapter for the Healthcare GBU (HGBU) and Ansell Thailand, with the groundbreaking ceremony of the new capacity expansion, also known as Project TOPAZ. The expansion represents a new era of excellence in developing innovative manufacturing processes for the Lat Krabang operation.
Đọc tiếp

Tháng Hai 27, 2020 Environment

METROPARK HANDS ON WITH HYFLEX DAY

As part of Ansell’s bi-annual Hands-On with HyFlex® Day event, Metropark hub employees help clean up more than 660 square miles of land in 37 New Jersey municipalities.
Đọc tiếp

Tháng Hai 27, 2020 Environment

ANSELL CANADA HYFLEX DONATION HELPS A COMMUNITY GARDEN GROW

Community engagement boosts moral, team building and collaboration – all qualities that Ansell values. The team at Ansell’s Cowansville office donated HyFlex® gloves to local non-profit community center in Quebec, making their gardening tasks safer and more comfortable.
Đọc tiếp