เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

การป้องกันจาก COVID-19

วิธีการฆ่าเชื้อ PPE สำหรับงานเครื่องจักร(PDF)

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฆ่าเชื้อถุงมือและปลอกแขนสำหรับงานเครื่องจักรระหว่างการซักทำความสะอาดแต่ละรอบ อ่านคู่มือหนึ่งหน้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพรวมมาตรฐานการป้องกันมือตามมาตรฐาน EN และ ASTM

เมื่อเลือกถุงมือเพื่อป้องกันจากไวรัสชนิดต่าง ๆ เช่น ไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด 19 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่ามีมาตรฐานการกำกับดูแลใดบ้างเพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม
เรียนรู้เพิ่มเติม

บุคลากรของเรา

อ่านว่า Ansell กำลังปกป้องพนักงานในระหว่างวิกฤติโควิด 19 อย่างไร และการทำงานที่ Ansell เป็นอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม

พันธมิตรของเรา

ค้นพบขั้นตอนที่เรากำลังใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระหว่างการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุมชนของเรา

เรียนรู้ว่า Ansell กำลังช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกปรับปรุงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของตนให้ดีขึ้นอย่างไร


เพื่อให้มีการตัดสินใจหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูล ผู้ซื้อและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ควรติดตามข่าวสารล่าสุดและครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการป้องกันต่อ 2019-nCov สำหรับการใช้งานที่ตนมุ่งหมายในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงของตน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีจำนวนจำกัด


การป้องกันมือแบบใช้ครั้งเดียว

การป้องกันร่างกาย 

การป้องกันมือจากสารเคมี