เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทคโนโลยี PI เป็นมิตรต่อผิวหนัง PI-KARE™ 

เทคโนโลยี PI-KARE ช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาเคมีมาตรฐานในถุงมือโพลิไอโซพรีน (PI) ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของอาการแพ้และภูมิไวต่อสารเคมีประเภทที่ 4 และทำให้ถุงมือปลอดภัยมากขึ้น