เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เราสนับสนุนและเคารพสิทธิของพนักงานและชุมชนของเราใน 55 ประเทศที่เราประกอบกิจการตามหลักสิทธิมนุษยชนทั่วโลก มาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายระดับประเทศ และค่านิยมของ Ansell เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก โดยรักษาเพื่อนร่วมงานของเราให้ปลอดภัยที่หน้างาน ไม่ว่านั่้นจะหมายถึงโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซีย สำนักงานในประเทศเบลเยียม หรือคลังสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะบริษัทด้านความปลอดภัย เรามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะดูแลผู้คนที่ดูแลเรา – ตั้งแต่เพื่อนร่วมงานที่มีค่าของเรา ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียในซัพพลายเชนของเรา ตั้งแต่ลูกค้าของเรา ไปจนถึงชุมชนที่เราประกอบกิจการ

เป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ดูแลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม โดยลดการบาดเจ็บที่ส่งผลให้มีการหยุดงาน (LTI) และการบาดเจ็บที่ต้องรับการรักษา (MTI) เมื่อเปรียบเทียบกันปีต่อปี

ความหลากหลายทางเพศ

ส่งเสริมให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งระดับกรรมการขึ้นไป 30%, ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการจนถึงผู้ช่วยกรรมการ 40% และดำรงผู้นำระดับกรรมการบริษัท 50% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2020

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

สร้างความมั่นใจว่าคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Ansell จะสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทระดับเดียวกันทั่วโลกภายในปี 2025

ผู้จัดหา

ร่วมมือกับผู้จัดหาทั่วโลก 10 อันดับแรก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบด้าน CSR ด้วยตัวเองฉบับสมบูรณ์ได้ 100% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025

เรื่องราวความยั่งยืน