เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ที่ Ansell เราเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อกลายเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับลดรอยเท้าคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ เราจึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดการใช้น้ำ พลังงาน และลดของเสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำได้และครอบคลุมระยะเวลาหลายปี ในระหว่างที่เราก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของพนักงาน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขอบเขต 1 (ทางตรง) และขอบเขต 2 (ทางอ้อม)-เทียบเท่า/มูลค่าการผลิตหน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ให้ต่ำกว่าเส้นฐานของปีงบประมาณ 2016 ลง 25% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025

พลังงาน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการลดต้นทุนพลังงาน

น้ำ

ลดการใช้น้ำให้ต่ำกว่าเส้นฐานของปีงบประมาณ 2016 15% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 โดยให้วัดด้วยหน่วย ลบ.ม./ตัน ของวัตถุดิบ

ของเสีย

บรรทัดฐานที่จะกำหนดในปีงบประมาณ 2019

เรื่องราวความยั่งยืน