เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ชุมชนของเรา

การช่วยเหลือในระหว่างวิกฤติโควิด 19

เมษายน 13, 2563 Community

การป้องกันการแพร่ระบาด

Ansell ได้ปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม และชีววิทยาศาสตร์มาเป็นเวลามากกว่า 125 ปี การช่วยให้ผู้คนได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยมีความสำคัญมากยิ่งกว่าที่เคยในระหว่างการระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่เรากำลังใช้เพื่อช่วยชุมชนของเราป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
เรียนรู้เพิ่มเติม

เป้าหมายของชุมชน

การเป็นอาสาสมัคร

ให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยการให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเข้าร่วมในกิจกรรมบริการชุมชนจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2021

องค์การกุศล

เงินบริจาคทั่วโลกและการลงทุนของชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และค่านิยมของ Ansell

เรื่องราวความยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 26, 2563 Community

MICROCHEM SUITS IN ACTION

Early this year, hundreds of locals were affected by the massive explosion at a pesticide plant in Eastern China. Following its mission to create an Ansell protected world, Ansell donated our chemical protective suits to protect rescue brigade members during recovery efforts.
เรียนรู้เพิ่มเติม