VÄLJ DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.
Learn More

Industriprocesser

PLÅTPRESS

Tillämpningar

 • Hopbindning av strukturella delar och karossdelar
 • Provning
 • Mata pressen och ta bort restmaterial från den

Användarbehov

 • Hög nötningshållfasthet
 • Medelhögt till högt skärskydd
 • Olje- och torrgrepp

KAROSSERIVERKSTÄDER

Tillämpningar

 • Hopbindning av strukturella delar och karossdelar
 • Sammansättning av stora delar med svetsning
 • Nitning

Användarbehov

 • Medelhögt till högt skärskydd
 • Olje- och torrgrepp
 • Medelhög till hög fingerkänsla

MASKINBEARBETNING

Tillämpningar

 • Hopbindning av grova block och cylindrar
 • Hopsättning och montering av komponenter
 • Inspektion under varje omständighet

Användarbehov

 • Medelhögt till högt skärmotstånd
 • Olje- och torrgrepp
 • Oljeavvisande och oljegrepp

GJUTNING

Tillämpningar

 • Hopbindning och finish av strukturella delar
 • Inspektion under varje omständighet

Användarbehov

 • Hög nötningshållfasthet
 • Högt skärmotstånd
 • Kontaktvärme upp till 100 °C

LACKERINGSVERKSTÄDER

Tillämpningar

 • Kontroll, märkning och finish av karossytor
 • Applicera spärrlack på kaross
 • Målnings- eller rengöringsverktyg eller robotar

Användarbehov

 • Färgkompatibla handskar
 • Förmåga att känna repor osv. i ytan
 • Lågt till medelhögt skärskydd

SLUTLIG HOPSÄTTNING

Tillämpningar

 • Hopbindning av konstruktionsdelar
 • Justering av system och skruvning med skruvnycklar
 • Fixering och avskärning av delar och kablage

Användarbehov

 • Hög nötningshållfasthet
 • Lågt till medelhögt skärskydd
 • Medelhögt torr- och oljegrepp

LOGISTIK

Tillämpningar

 • Lastning och lossning av grova delar eller lådor
 • Skära kartong, plocka delar och tillbehör
 • Framförande av fordon

Användarbehov

 • Torr- våt- eller oljegrepp
 • Hög fingerkänsla
 • Skydd i kall väderlek