VÆLG DIN LAND / REGION

ADVARSEL OM SVINDEL

SYSTEMATISK COVID-19-SVINDEL MED BRUG AF ANSELL-MÆRKET

COVID-19-pandemien har skabt en hidtil uset efterspørgsel efter personlige værnemidler (PPE) over hele verden. Ansells masker og mundbind, handsker og dragter bruges i hele verden af sundhedsfagligt personale, industriarbejdere og almindelige mennesker, som ønsker at beskytte sig selv og andre mod spredning af COVID-19.

Denne efterspørgsel har desuden ført til stigning i avanceret, systematisk svindel, som har til formål at udnytte vores kunder og slutbrugere. Disse vildledende handlemåder lover varemærkeforfalskede versioner af personlige værnemidler fra Ansell med svigagtige produktregistreringer, certifikater og/eller afprøvningsrapporter, der ikke opfylder Ansells kvalitetsstandarder. Disse svindelnumre kan desuden også bruge social engineering-teknikker, herunder forfalskning ("spoofing") ved svigagtigt at bruge Ansells medarbejdernavne, logoer, mærker og/eller e-mails, der ligner Ansells. Vi advarer vores kunder om at være på vagt over for sådan systematisk svindel.

TEGN PÅ MULIG SYSTEMATISK SVINDEL

 • Anmodninger om hasteoverførsel af penge eller ændrede betalingsinstruktioner i sidste øjeblik
 • Løfter om let tilgængeligt lager til øjeblikkelig afsendelse og levering
 • Manglende forklaring på oprindelsen af de produkter, de påstår at sælge
 • Sælgere, som har meget kort eller slet ingen historik før COVID-19-pandemien
 • Mistænkeligt lave priser sammenlignet med lignende angivne produkter
 • Tilbud om store produktmængder, uden at der stilles spørgsmål omkring det

SÅDAN SIKRER DU DIG, AT DU MODTAGER ANSELLS PRODUKTER

Vigtige forholdsregler, som kunderne kan tage for at sikre, at det tilbud og de produkter, de vil købe, er legitime:

 • Rekvirer produktprøver
 • Indhent produktoplysninger, herunder numre på produktpartier og fremstillingsdatoer
 • Lad være med at betale, før produkterne er leveret

Det eneste legitime Ansell-websted er Ansell.com (https://ansell.com). Tip til at undgå svigagtige Ansell-websteder:

 • Skriv Ansell.com-webadressen direkte i din browser
 • Klik ikke på links i e-mails, som du ikke direkte har bedt om at modtage fra en virksomhed
 • Klik ikke på links, som ser mistænkelige ud, eller som bruger domæner, der ligner Ansells, f.eks. ansell-be.com, ansel-eu.com, ansell-bel.com

HVAD KAN DU GØRE, NÅR DU OPDAGER SVINDEL

Hvis du oplever at modtage svigagtige eller mistænkelige tilbud om at købe Ansell-produkter, forsøg på at udgive sig for at være Ansell eller andre ikke-godkendte aktiviteter vedrørende Ansells mærker, beder vi dig kontakte Ansells IT Security på itsecurity@ansell.com.

For at stoppe udbredelsen af svig er det vigtigt at indsamle så mange oplysninger som muligt om identiteten af og kontaktoplysninger til de ansvarlige bagmænd, detaljer om de tilbud, der fremsættes, og eventuelle dokumenter eller anden understøttende dokumentation. Rapportér svindlen til retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige organer.

Ressourcer (USA)

Ressourcer (Storbritannnien)

Ressourcer (EU)

Andre jurisdiktioner

 • Kontakt de kompetente nationale myndigheder.